1. Språkhistoria

Hur många språk finns det?

Man brukar räkna med att det finns ungefär 5000 språk i världen. Eftersom det är svårt att skilja på vad som är ett språk och vad som är en dialekt säger man ibland att det finns mellan 3000 och 6000 olika språk, eller kanske några fler. De största språken kallas majoritetsspråk. De är ungefär 60 stycken och talas av 80-90 procent av jordens befolkning. Motsatsen, de språk som bara talas av små folkgrupper, kallas minoritetsspråk.

 

DE TIO STÖRSTA SPRÅKEN I VÄRLDEN
Storlek Språk Talas av cirka Talas i
1 Kinesiska 1 220 miljoner Kina, Taiwan, Singapore
2 Hindustani (hindi och urdu) 450 miljoner Indien, Pakistan
3 Engelska 360 miljoner USA, Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland, Canada m fl
4 Spanska 330 miljoner Spanien, Latinamerika
5 Bengaliska 190 miljoner Bangladesh, delar av Indien
6 Arabiska 180 miljoner Nordafrika, Mellanöstern
7 Portugisiska 170 miljoner Portugal, Brasilien
8 Ryska 170 miljoner Ryssland, delar av Kazakstan och Ukraina
9 Japanska 130 miljoner Japan
10 Tyska 100 miljoner Tyskland, Österrike, delar av Schweiz

Tabell 1: De tio största språken i världen

 

Hur är språken släkt?

Språkfamiljer

Alla språk tillhör en språkfamilj. Den språkfamilj man vet mest om är den indoeuropeiska. De flesta europeiska språk hör hit, men också vissa språk som talas i Indien och Iran. Vårt grannland Finlands språk tillhör en annan språkfamilj, den uraliska. Svenskan och finskan är därför inte alls släkt med varandra. Däremot tillhör samiska, estniska och ungerska samma familj som finskan. De språken är resultatet av en folkvandring österifrån.

Indoeuropeiska

Indoeuropeiskan tror forskarna idag har sitt ursprung i ett folk, eller flera folk, som levde i ett område norr om Svarta havet och Kaspiska havet för 400-5000 år sedan. De kallades indoeuropéer och de utvecklade jordbruket och boskapsskötseln. Befolkningen växte och omkring år 2000 f Vt började de sprida sig mot väster, söder och sydöst. De tog sig ända bort till Indien i öster, till italienska och grekiska halvön i söder och ända bort till Atlanten i väster. Naturligtvis förde de med sig sitt språk.

Nordiska, germanska och afroasiatiska språk

Svenskan, som tillhör de indoeuropeiska språken, är mest släkt med de andra nordiska språken, t ex danska och norska. Man kan säga att de är svenskans syskon. De språk som vi därefter är mest släkt med är de övriga germanska språken, t ex tyska och engelska. De är svenskans kusiner. Vi har även en hel rad ännu mer avlägsna språksläktingar, som t ex spanska, ryska och hindi. Titta på bilden nedan så kan de se hur släktskapen ser ut.

De språk som man hittat de tidigaste spåren från är afroasiatiska språk. Språken talas i Nordafrika och arabvärlden. Det finns olika grupper av afroasiatiska språk och en av grupperna kallas semitiska språk. Den talas av ungefär 467 miljoner människor. I den gruppen återfinns bland annat arabiskan. De semitiska språken talades i ett land som hette Mesopotamien för 5000 år sedan. Tack vare att man var bland de första som fick ett skriftspråk och uppfann skriftspråket har forskare en del kunskap om språkets utveckling. Man skrev på kilskrift.

Arameiska var huvudspråket under tiden kristendomen började få sin spridning (200- – 400-talen), men när islam bredde ut sig från 600-talet trängdes språket ut och arabiskan tog över. Arabiska är det språk Koranen är skriven på.

 Indoeuropeiskan – det första språket

De flesta europeiska språken kommer från samma språk, Indoeuropeiskan. På vikingatiden, ca 1000-talet, förstod människorna varandra bättre. Isländskan är det språk som idag mest liknar det språk som talades. Klicka på länken och lyssna till några meningar som sägs på engelska, svenska och isländska. Med tiden har språket förändrats och kommit att bli så olika i olika länder att vi inte längre förstår varandra. Men om man jämför språkens grammatik och vissa ord går det att hitta många likheter.

Här får du lära dig lite mer om tre olika teorier som förklaringar till hur indoeuropeiskan spreds över Europa:

  1. För ungefär 5000 år sedan fanns det ett krigarfolk som levde ovanför Svarta Havet. De ville se sig om i världen och göra sitt land större och mäktigare. När de vandrade ut i världen tog de med sig sitt språk.
  2. Turkiska jordbrukare flyttade norrut eftersom jorden var bättre att bruka där. De tog förstås med sig sitt språk.
  3. Bibels teori om varför vi talar olika språk: Från början talade alla samma språk. En dag bestämdes att människorna skulle bygga ett torn, Babels torn, som skulle bli så högt att de kunde ta sig in i Guds rike. Gud blev arg och beslöt att alla skulle börja tala olika språk så de inte längre förstod varandra. Det fungerade och sedan den dagen har språkbarriären funnits.

Vilken teori som är den riktiga vet ingen. Man vet dock att människorna som levde runt Svarta Havet talade samma språk, indoeuropeiska. Att språk förändras vet vi också. Vi flyttar, lär oss nya ord och hittar också på ord i takt med att nya uppfinningar och teknik utvecklas.

 

       
Språk  
Svenska fader moder månad
Latin pater Mater mensis
Norska fadern Modern måned
Danska far mor måned
Engelska father mother month
Tyska Vater Mutter Monat
Franska père mère mois
Spanska padre madre mes
Grekiska patéras Mitéra men
   

Tabell 2: Europeiska språk

Några språk blev kvar när indoeuropeiskan spred sig över Europa.  De tillhör den språkfamilj som kallas finskurgiska språk dit finskan, estniskan och ungerskan hör.

Din uppgift:

  1. Ta reda på vad orden betyder:  teori, språkbarriär

 

Språkträd

Från indoeuropeiskan bildades många språk. Några stora språkfamiljer är indoiranska språk, finskurgiska språk och europeiska språk.

  • Till de indoiranska språken hör bland andra kurdiska, iranska och indiska språk som hindi
  • Till de finskurgiska språken hör bland annat, lapska, finska, estniska och ungerska
  • De europeiska språken kan delas in så här:

 

Din uppgift:

  1. Ta reda på vilken språkfamilj ditt modersmål tillhör

 

Länk

PP Språkhistoria

 

Annons